Chlazení

Absorpční chladicí jednotka
Se stále se zvyšující poptávkou po energii jsou chladiče s absorpcí par životaschopnou alternativou ke konvenčním řešením...
Suché chladiče
Způsob chlazení, kdy se jako zdroje chladu využívá okolního vzduchu, který ochlazuje kapalinu v žebrovce. Kromě ochrany životního...
Adiabatické chladiče a kondenzátory
Každý den se spotřebuje obrovské množství vody díky používání tradičních odpařovacích systémů pro odvod tepla v průmyslových...
Free-cooling
Free-cooling je způsob chlazení, využívající nízké teploty venkovního vzduchu. Máte-li potřebu celoročně chladit technologické...
Vodou chlazené kompresorové jednotky
Kondenzátor u vodou chlazené jednotky je ochlazován sekundárním vodním okruhem (centrální či speciální okruh s vlastním chladičem...
Vzduchem chlazené kompresorové jednotky
Jedná se o nejběžnější kompresorové chlazení, při kterém ventilátorem nasávaný okolní vzduch ochlazuje žebrovku kondenzátoru, v...
Výměna odpařovací chladicí věže
Každý den se spotřebuje obrovské množství sladké vody díky používání tradičních odpařovacích systémů pro odvod tepla v...
Chladící věže
Tipy věží, které nabízíme: Otevřené chladicí věže Chladící věže nabízíme v průtoku od 3 do 1 455 l/s Uzavřené chladicí věže...