Absorpční chladicí jednotka

Se stále se zvyšující poptávkou po energii jsou chladiče s absorpcí par životaschopnou alternativou ke konvenčním řešením chlazení. Dodáváme chladiče s vysokou absorpcí par COP, které vyhovují široké škále průmyslových aplikací od komfortního chlazení po procesní chlazení. Pomáháme tak zákazníkům po celém světě snižovat spotřebu energie na chlazení.

PARNÍ CHLADIČ

Nabízíme řadu parních absorpčních strojů poháněných tlakem nasycené páry při 0,1 kg/cm2 až 26 kg/cm2. VAM poháněné párou jsou kategorizovány
jako Single effect, Double effect a Triple effect v závislosti na teplotě zdroje tepla. Zdrojem tepla pro VAM poháněné párou může být:

  • Pára z kotle
  • Pára z procesů
  • Pára z kogeneračních zařízení
  • Pára z turbín

Mnoho průmyslových odvětví po celém světě, jako jsou potraviny a nápoje, papír a celulóza, farmacie, ocel, mlékárenství, rafinérie a petrochemie,
hnojiva, textilní průmysl, komerční a mnoho dalších, těží z parou poháněných VAM.