Free-cooling

Free-cooling je způsob chlazení, využívající nízké teploty venkovního vzduchu.

Máte-li potřebu celoročně chladit technologické zařízení či průmyslovou výrobu, tedy i při nízkých venkovních teplotách, je z hlediska spotřeby elektrické energie výhodné využít zařízení s možností volného chlazení. Chladná voda je zajištěna - díky venkovnímu vzduchu a malé spotřebě energie ventilátorů - téměř zadarmo!

Existují 3 provozní režimy:

  1. strojní chlazení: při teplotách nad 15 °C funguje jednotka s volným chlazením stejně jako standardní kompresorový chladič.
  2. smíšené chlazení: při teplotách 5 až 15 °C stačí venkovní vzduch odvádět jen část tepelné zátěže. Při poklesu venkovní teploty na 15 °C spustí řídicí systém čerpadlo volného chlazení v případě skládaného, nebo přenastaví třícestný ventil v případě kompaktního, a voda prochází tepelnými výměníky vzduch/voda, umístěnými sériově s výparníkem, čímž se snižuje jeho tepelná zátěž.
  3. volné chlazení: pokud je venkovní teplota dostatečně nízká, dokáží tepelné výměníky vzduch/voda odvést celou tepelnou zátěž, aniž by musely běžet kompresory.

* Spínací teplota volného chlazení je závislá na požadované výstupní teplotě ochlazované kapaliny