Výměna odpařovací chladicí věže

Každý den se spotřebuje obrovské množství sladké vody díky používání tradičních odpařovacích systémů pro odvod tepla v průmyslových procesech (chladicí věže). Rostoucí nedostatek vodních zdrojů, potíže s jejich hledáním a neustále se zvyšující náklady tlačí průmysl k této nové technologii, která je schopna ušetřit až 95 % vody : adiabatické chlazení . Tato technologie také poskytuje vyšší účinnost při přenosu tepla, sníženou údržbu a úplnou absenci znečišťujících chemických látek.

CO JE ADIABATICKÉ CHLAZENÍ?

Jedná se o vodní chladicí systém využívající uzavřený okruh okolního vzduchu, který kombinuje:

  • Žebrované balení vody - do - výměníku tepla vzduch (chladič)
  • Axiální ventilátory pro nucenou konvekci vzduchu
  • Adiabatický systém pro vzduch předem chlazení v horkém počasí
  • Monitorovací zařízení pro správu systému

JAK FUNGUJÍ ADIABATICKÉ CHLADIČE?

Má 2 pracovní režimy:
1. Režim „Suchý“.
• Po většinu roku jednotka pracuje jako klasický suchý chladič bez spotřeby vody a teplo přenášené vodou je odváděno do okolního vzduchu konvekcí vzduchu vynuceného ventilátory.
2. „Adiabatický“ režim
• Během období s vysokou okolní teplotou a pouze tehdy, když suchý režim nestačí k udržení teploty výstupní vody v rámci předem nastavené maximální nastavené hodnoty, se automaticky aktivuje adiabatický režim . Vysokoteplotní okolní vzduch před vstupem do lamelového výměníku prochází „adiabatickou komorou“ (patentováno), kde se přidává vlhkost a následně se předchlazuje. V tomto případě řídicí systém nepřetržitě reguluje množství odpařované vody , pouze když je to nutné , aby se udržela požadovaná nastavená hodnota.