Úprava vzduchu

Chlazení vzduchem – volné chlazení vzduchem:

Volné chlazení na bázi vzduchu využívá jako chladicí médium pro chlazenou vodu venkovní vzduch o nízké teplotě. Oproti strojnímu chlazení se jedná o úsporné a ekologické řešení. Seznamte se s rozsáhlými výhodami volného chlazení v konkrétních aplikacích a začleňte ho do uceleného technického řešení.

Ohřívače vzduchu:

Jednoduché řešení pro terciální prostory (prodejní prostor, tělocvična, víceúčelové místnosti atd. Nebo v průmyslu (dílna, garáž, skladovací jednotka, logistická platforma atd.).

Čištění vzduchu:

Zdraví a bezpečnost ve vnitřních prostorách lze výrazně zvýšit nejen důslednou údržbou a obhospodařováním samotných budov, ale také především pomocí systémů vytápění, vzduchotechniky a klimatizace , které vnitřní prostory zásobují filtrovaným vzduchem zvenčí, a tím spolehlivě snižují koncentraci znečisťujících látek. Používají se také další systémy, jako jsou čističky vzduchu.

Difuzní jednotky:

Hlavním úkolem jednotky je automatická a přesná regulace vzduchu, který z ní proudí, aby teplota prostoru, který obsluhuje, zůstala v zásadě konstantní na úrovni zvolené uživateli prostoru.