Kotle na odpadní teplo

Výroba vysokotlaké horké vody popř. vysokotlaké páry. Spalinové kotle využívají teplo z odpadních plynů z procesů spalování nebo z horkých
proudů odpadního vzduchu z průmyslových procesů k výrobě horké vody nebo syté páry.

Na základě hospodářských a zákonných podmínek se spalinové kotle většinou využívají v
kombinaci s plynovými turbínami a kogeneračními jednotkami. Ale i v případě průmyslových procesů využívají spalinové kotle vzhledem ke stoupajícím energetickým nákladům odpadní teplo.  Spalinové kotle Viessmann existují ve dvou různých provedeních:

Spalinové kotle bez dodatečného hořáku  

  • V tomto případě se k výrobě horké vody a syté páry využívají spalinové plyny / proudy odpadního vzduchu.

Výrobník horké vody nebo páry s využitím odpadního tepla a s hořákem

  • V tomto případě se jedná o běžně vytápěný kotel s dodatečným využitím odpadního tepla.

Kdy se která varianta kotle využije, závisí na konkrétních podmínkách použití každého zákazníka.