Parní kotle

Energeticky úsporná příprava páry s nízkým obsahem škodlivin a vysoká spolehlivost provozu a použitelnost zařízení představují důležité požadavky na průmyslová zařízení. Pro koncepci kotelny je třeba zachytit individuální požadavky podle potřeby zákazníka, tím lze realizovat systémová řešení na míru.

To vyžaduje kompetentní poradenství, obsáhlou nabídku služeb a parní kotle, které se svými znaky provedení umožňují hospodárnou a progresivní výrobu páry.

Velké kotle Vitomax poskytují na základě své konstrukce a vybavení nejlepší předpoklady pro splnění individuálních požadavků zákazníka v širokém spektru oblastí použití. Mnoho konstrukčních detailů provedení parních kotlů Vitomax a dlouhodobé zkušenosti při výstavbě velkých a průmyslových kotlů zajišťují vysokou kvalitu, vysokou spolehlivost provozu a dlouhou dobu užívání.

Odborníci na techniku velkých kotlů a jejich partneři vypracují přímo na místě spolu s Vámi na základě vašeho projektu hospodárné a progresivní řešení. Navržení podle směrnice o tlakových zařízeních popř. předpisů specifických pro danou zemi zohledňuje požadavky a bezpečnostní předpisy pro všechny díly vybavení. Od prvního navržení až po uvedení do provozu.

●  Parní výkon každého kotle až 120 t/h
●  Provozní přetlak až 130 bar
●  Teploty horké páry až 540 °C
●  Systémy s velkými vodními komorovými kotli nebo s vodotrubnými kotli
●  Široké spektrum zdrojů energie
●  Kotle s využitím odpadního tepla pro využití procesního tepla a v kombinaci s plynovými turbínami a kogeneračními jednotkami
●  Modulární konstrukce