Deskové

Jak to funguje?

Konstrukce rozebíratelného deskového výměníku tepla:

Teplosměnná plocha v deskovém výměníku tepla je tvořena souborem kovových desek. Ty se vyrábějí z různých materiálů v závislosti na kapalinách, které se mají ohřát nebo ochladit. Soubor na sebe seskládaných desek s těsněními je umístěn mezi dvě silné rámové desky, které jsou k sobě stlačeny prostřednictvím stahovacích šroubů.

Princip činnosti

Kapaliny proudí výměníkem v kanálech, které jsou u rozebíratelných deskových výměníků tepla tvořeny kombinací desek a pryžových těsnění. V rozích desek se nacházejí vstupní/výstupní otvory, kterými mohou dvě různá média, jedno studené, druhé teplé, protékat do jednotlivých kanálů. Těsnění mezi deskami přitom média usměrňují. Teplo prostupuje přes stěny jednotlivých desek a mezi médii tak dochází k přenosu tepla.

Návrh deskového výměníku tepla

Pro návrh velikosti deskového výměníku tepla je nezbytné znát několik parametrů. Na jejich základě mohou být určeny další údaje. Zde je uvedeno šest nejdůležitějších parametrů potřebných pro návrh:

  • Množství přenášeného tepla (tepelný výkon).
  • Vstupní a výstupní teploty na primární a sekundární straně výměníku.
  • Maximální přípustná tlaková ztráta na primární a sekundární straně výměníku.
  • Maximální provozní teplota.
  • Maximální provozní tlak.