Svařované výměníky tepla

Slouží v nejnáročnějších průmyslových odvětvích světa a nabízejí vynikající spolehlivost a účinnost. Mezi naše svařované výměníky tepla patří spirálové výměníky tepla, celosvařované výměníky tepla s rámem, svařované deskové výměníky tepla s opláštěním a výměníky tepla typu trubka v trubce.

Svařované spirálové výměníky tepla

  • Svařované spirálové výměníky tepla, které se používají v čistě kapalinových a dvoufázových aplikacích v mnoha průmyslových celcích po celém světě, jsou skutečným řešením problémů – zabraňují usazování nánosů, ucpávaní a prakticky se nikdy nezastaví.
  • Samočisticí funkce charakteristické pro danou konstrukci zajišťují mimořádně dlouhou životnost mezi servisními zásahy i rychlou a snadnou údržbu.
  • V závislosti na aplikaci mohou být spirálové výměníky tepla používány řadu let, aniž by bylo nutné je demontovat, zatímco trubkové výměníky tepla by při stejném použití byly výrazně kontaminovány.
  • Náklady na údržbu jsou překvapivě nízké.
  • Spirálové výměníky tepla lze použít v petrochemickém průmyslu, rafinériích, při zpracování oceli, buničiny a papíru, zpracování nerostů (kovy, rudy), čištění odpadních vod (komunálních i průmyslových), výrobě léčiv, rafinaci rostlinných olejů a přepravě zemního plynu.

Celosvařované deskové výměníky tepla s rámem

  • Celosvařovaný svazek desek nevyžaduje těsnění mezi deskami a lze jej provozovat se širokou škálou korozivních médií i při vysokých teplotách a tlacích.
  • Zvlněný profil desek vytváří vysokou turbulenci, která přináší koeficient přenosu tepla třikrát až pětkrát vyšší než u trubkových výměníků tepla.
  • Compabloc je ideální při rekuperaci tepla v korozivních provozních prostředích a k manipulaci s agresivními kapalinami všeho druhu při vysokých teplotách.
  • Kompaktní konstrukce znamená, že může být instalován prakticky kdekoli – jako kondenzátor nebo kotel pro destilační nebo odpařovací věže, jako kondenzátor na reaktorech a v celé řadě dalších aplikací výměníků tepla.
  • Ideální volba v procesech zahrnujících var, kondenzaci a výměnu tepla kapalina-kapalina v chemických, petrochemických a rafinačních provozech.