Akumulační nádrže

Jak to funguje

TEPELNÉ ČERPADLO 

tepelné čerpadlo je zařízení, které čerpá teplo ze zdroje tepla s nižší teplotou do chladiče s vyšší teplotou. Jako každé jiné čerpadlo je pro čerpání zapotřebí externí zdroj; zdrojem energie může být buď pára, horká voda, výfuk, palivo.

Tepelná čerpadla pohánějí teplo z nižší teploty na střední teplotu pomocí vysoce kvalitní energie. Tepelná čerpadla využívají k čerpání tepla páru, horkou vodu, výfukové plyny, palivo, geotermální energii nebo jakoukoli kombinaci těchto zdrojů tepla. Tepelná čerpadla ušetří přibližně 35 % tepelné energie.

Absorpční tepelná čerpadla - V návaznosti na Absorpční chlazení pro komfortní chlazení a výrobu chlazené vody může být absorpční technologie aplikována také na tepelná čerpadla k zajištění výroby horké vody nebo páry

Provozní rozsah

  • Výkony: 0,25 – 40 MW
  • Teplota horké vody: až 90ºC (194ºF)
  • Vysoce kvalitní zdroj tepla: Výfukové plyny, pára, horká voda a kapalná/plynová paliva (jednotlivě nebo v kombinaci)
  • COP: 1,65 – 1,75
  • 4 – 10 bar.g Pára (tlak)

Nízko teplotní zdroje tepla (30°C – 60°C):

•Voda z chladící věže

•Kondenzát z průmyslového procesu

Vysoko teplotní zdroje tepla:

•Suchá nasycená pára (1-10 bar.g)

•Přehřátá voda (130°C – 180 °C)

•Spaliny (275°C – 600°C)

•Zemní plyn

Výroba horké vody pro uživatele do 90°C, COP 1.65 – 1.75